Przestrzeń, która ma wyzwalać kreatywność nie może być zamknięta. Jej istotą są mobilność, brak ram, przy jednoczesnej spójności wnętrza.